ATLAS CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI PÁLAVA

.: ÚVOD :.

.: OBSAH :.

.: OSTATNÍ :.

.: ODKAZY :.

::: DIPLOMOVÁ PRÁCE :::

 

Atlas CHKO Pálava je reprezentativní publikací, jejímž cílem je seznámit čtenáře s touto malou, ale o to krásnější chráněnou krajinnou oblastí. Formou textů, fotografií, map a dalších prostředků informuje o přírodě živé i neživé, historii území a jeho hospodářském využití.

 

Atlas Chráněné krajinné oblasti Pálava vznikl jako bakalářská práce na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pod vedením Ing. Radka Duška, Ph.D, ve spolupráci se Správou CHKO Pálava.

 

Zásluhu na jeho vzniku mají i státní a soukromé instituce a firmy, které poskytly potřebná data pro vytvoření jednotlivých map.

 

Práce byla oceněna 1. místem v kategorii bakalářských prací v rámci VI. soutěže vysokoškolských prací, týkajících se životního prostředí Jihomoravského kraje, pořádané sdružením Veronica ve spolupráci s Jihomoravským krajem, a 2. místem v soutěži Mapa roku 2008, pořádanou Kartografickou společností ČR ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Výsledky byly také publikovány v impaktovaném časopise Journal of Maps.

 

Dílčí územní návaznost na Atlas CHKO Pálava má i diplomová práce Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok, která je spolu s dalšími informacemi, týkajícími se tématu, dostupná zde.

(c) Jan Miklín, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity