ATLAS CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI PÁLAVA

.: ÚVOD :.

.: OBSAH :.

.: OSTATNÍ :.

.: ODKAZY :.

::: DIPLOMOVÁ PRÁCE :::


Úvodní kapitola
- celá kapitola

- úvodní text a obsah

- úvodní mapy (okolí CHKO Pálava)

- ortofotomapa

Geologie, reliéf a půdy - celá kapitola

- geologie (text, mapa)

- geomorfologie (text, mapový list, sklony svahů, orientace svahů)

- kras (text i mapy)

- půdy (text, mapa)

 

Klima a hydrologie - celá kapitola

- klima (text, mapa)

- vodstvo (text, mapa)

Živá příroda - celá kapitola

- fauna a flóra (text, mapa)

- ochrana přírody (text, mapa)

- problémy CHKO (text 1, mapa 1, text 2, mapa 2)

- lesy (text 1, mapa 1 (lesní hospodářství), text 2, mapa 2 (věková struktura)

 

Hospodářství a kultura - celá kapitola

- historie a památky (text)

- turistika (text, mapa)

- hospodářství (text)

- vinařství (text, mapa)

Závěrečná kapitola - celá kapitola

(c) Jan Miklín, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity