CHKO Soutok: Vznikne na jihu Moravy nová chráněná oblast?

31. 1. 2010 | zobrazeno 8142×


Oblast říčních niv u soutoku Moravy a Dyje představuje zbytky původních rozsáhlých porostů lužních lesů, kde se navzdory dlouhodobému vlivu člověka zachovaly cenné lokality se spoustou vzácných živočichů. Jedná se o typickou ukázku harmonické krajiny, vzniklou spolupůsobením člověka, a proto je zde připravováno vyhlášení nové CHKO. [vyšlo v časopise Naše příroda]

KormoránKormoránkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Její navrhovaná hranice je ve své severní a východní části téměř totožná s hranicí současné biosferické rezervace Dolní Morava, zatímco jihozápadní část je omezena na bližší okolí řeky Dyje. Oblast má tvar písmene V, s vrcholy navazujícími na CHKO Pálava na západě a končící mezi Mikulčicemi a Lužicemi na straně druhé.

Staré dubyStaré dubykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Krátce po zveřejnění záměru vyhlášení rezervace se objevily kritické názory a protestní hlasy zejména ze strany dotčených obcí. Starostové argumentují omezeními pohybu a rozvoje svých obcí na straně jedné, a nárůstu byrokracie na straně druhé. Proti vyhlášení CHKO se postavila i obecně prospěšná společnost BR Dolní Morava, ovšem pohled na její web a přehled například hlavních sponzorů tento zdánlivě překvapivý fakt vysvětluje.

Mrtvé ramenoMrtvé ramenokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Při pohledu na mapu je jasné, že spousta argumentů proti vyhlášení CHKO není zrovna pravdivých. Hranice jsou vedeny tak, aby nezasahovaly přímo do intravilánů obcí – v navrhované oblasti leží jen část Lednice, stejně tak se na jejím území nachází jen minimum dopravních komunikací. Omezení pohybu v lesích není věcí Správy CHKO, ale hospodáře, kterým v případě CHKO jsou Lesy ČR, tedy stejně jako v současnosti.

Jarní záplavy na Černých lukáchJarní záplavy na Černých lukáchkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Na své schůzce přišli starostové s požadavkem vyhlášení Národního parku – zřejmě v duchu hesla "když už, tak už". Je nesporné, že národní park představuje větší turistické lákadlo než CHKO, kterých je na našem území několik desítek, a pro obce by představoval lepší možnost rozvoje zejména z hlediska přílivu turistických peněz. Avšak toto území parametry pro vyhlášení NP nesplňuje, což starostové nejspíš přehlédli. Anebo to dobře vědí, ale proklamovat zájem o národní park jim umožní tvářit se dostatečně zeleně a pozitivně, na rozdíl od pouhého NE.

Podzimní mlhyPodzimní mlhykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Vždy je třeba se ptát, Cui bono, komu ku prospěchu? Své zájmy v oblasti mají především Lesy ČR. Staré dubové porosty představují hodnotný zdroj kvalitního dřeva, a vyhlášení CHKO by znamenalo omezení těžby, jelikož správa oblasti má ze zákona právo připomínkovat plán rozvoje lesa, ve kterém se právě o ní rozhoduje. Mnozí lidé byli zaskočeni po té, co u cesty na Pohansko vznikly poměrně velké holé paseky, avšak takových míst je po celém soutoku bezpočet, jen jsou v méně navštěvovaných oblastech a dosud nebyly veřejnosti tak na očích. Na základě výjimky vznikají ve všech částech (a to i bezprostředně v sousedství současných NPR Cahnov a Ranšpurk) holiny o rozloze 2 ha, na kterých nezůstane jediný starší strom. Paradoxem je, že právě dřívější citlivé hospodaření dalo oblasti současný ráz, s lužními loukami posetými mohutnými solitérními duby, které jsou bezesporu jedním ze symbolů této lokality. Posun myšlení ilustruje i citát jednoho z lesáků, který srovnává les s polem obilí – každé dítě ví, že pole je třeba sklidit a tak je tomu i s lesem.

Nivní loukyNivní loukykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Samotná těžba má samozřejmě vliv i na živočichy, kteří zde žijí. Soutok je významným hnízdištěm vzácných ptáků – například jako na jediném místě v České republice zde hnízdil orel královský. Rušení rodičů technikou bylo příčinou několika opuštěných snůšek, a pravděpodobně i přestěhování několika páru na druhou stranu řeky, do Rakouska.

První pohled na světPrvní pohled na světkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Druhým problémem je existence obor, ve kterých hustota zvěře – jelenů, daňků či srn – přesahuje únosnou mez. Přemnožené zvířata devastují mladé porosty a omezují tak přirozené zmlazování. A tento problém má opět finanční pozadí – díky blízkosti Rakouska sem přijíždí množství bohatých lovců, kteří za možnost lovu neváhají zaplatit velké částky. Brožura na webu lesní správy podává dobrou představu: jelen od 300 do 11000 Euro, nátlačka černé zvěře 1200 Euro, možnost objednání lovecké bryčky, mikrobusu nebo autobusu (!). V oborách je omezen pohyb i fotografování, to ale obcím zřejmě nevadí.

Solitérní dubSolitérní dubkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Vídeňská pánev, která tvoří geologické podloží oblasti, je v měřítku střední Evropy poměrně významným nalezištěm ropy a zemního plynu. Přestože objem těžby představuje kolem 1 % ročního objemu spotřeby ČR (ale díky odlišným vlastnostem je většina vytěžené ropy vyvážena, protože české rafinérie jsou přizpůsobeny méně kvalitní ruské ropě), jedná se o lukrativní oblast podnikání. Města mají z vrtů na svém území nezanedbatelný příjem, takže neváhají povolovat (a prosazovat) další těžbu, i když se (jako v případě Poštorné a Charvátské Nové Vsi u Břeclavi) jedná o záplavovou oblast a zároveň zdroj pitné vody pro celý region. Mimochodem, v souvislosti s ropou se objevily pochybnosti, zda tato aktivita je v souladu s podmínkami členství Lednicko-Valtického areálu v UNESCO. Při té příležitosti se vedení města Břeclavi vyjádřilo ve smyslu, že UNESCO je jen nějaká bronzová destička na domě, zatímco z ropy budou desítky milionů do pokladny...

Solitérní dubSolitérní dubkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

A proč by měla být celá oblast chráněna? Jak již bylo naznačeno výše, jedná se především o kombinaci původních lesních porostů lužního lesa a nivních luk. Celý ekosystém je závislý na pravidelných (zejména jarních) záplavách, které udržují specifický režim. Voda je rozváděna sítí starých říčních ramen a sezóně protékaných kanálů, doplňuje zaškrcené meandry a soustřeďuje se ve sníženinách, kde vytváří periodické tůně. Podle vzdálenosti od řeky – a tedy četnosti a délky zaplavování – vzniká několik zón. Nejblíže řece rostou třeba vrby, olše a topoly, dále pak duby, javory nebo jilmy. Útočiště nad hladinou rozlité vody představují hrúdy – pozůstatky písčitých dun, navátých v dávných časech. Lužní les je bohatý i na živočichy, od těch nejmenších (listonozi, tesaříci, krasci nebo několik desítek druhů komárů) po dravce, jako jsou luňáci, káňata nebo orli. Oblast u Pohanska je významným archeologickým nalezištěm, a součástí CHKO by měla být i romantická krajina Lednicko-Valtického areálu.

Jarní zrcadleníJarní zrcadleníkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Věřím, že pro budoucí generace by měla zůstat zachována alespoň v takové podobě, jakou má dnes, a neměla by být zničena a degradována na pouhou lesní plantáž. Proto doufám, že novou chráněnou oblast se zde podaří vyhlásit co nejdříve, dokud bude ještě co chránit.

EPILOG: Ministři "ŽP" Drobil a Chalupa rozhodli o nevyhlášení CHKO.

Fripito průvodce po PálavěFripito průvodce po Pálavěkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Chystáte se fotit na Pohansko? Tipy na zajímavá místa, fotografické postupy i praktické cestovatelské informace obsahuje fotografický průvodce Víno a slunce pod Pavlovskými vrchy, který jsem připravil pro Fripito. Stáhnout jej můžete pro zařízení s Androidem nebo iOs.

Související odkazy:

Fotografické obrazy - prodej fotografií

StromSolitér.cz - stránky věnované Pohansku a jeho starým dubům

Nejhezčí duby na Pohansku padly lidskou rukou

Pohansko rozfoukané

Podzimní Pohansko námrazou postříbřené

Soutok Moravy a Dyje ze vzduchu

NPR Ranšpurk - do nitra lanžhotského pralesa

Staré duby a jejich obyvatelé

Tesařík alpský - modrý klenot lužního lesa

Jarním Pohanskem

Barevný podzim na Pohansku

Soutok Moravy a Dyje

Mlhavé letní ráno na Pohansku

Fotografický podvečer na Pohansku

Vznikne na jihu Moravy nová CHKO?

Pohansko

Lužní lesy Moravy a Dyje

web Soutok lidí a krajiny

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace