Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava
a navrhované CHKO Soutok

.: ÚVOD :.

.: OBSAH :.

.: OSTATNÍ :.

.: ODKAZY :.

::: ATLAS CHKO PÁLAVA :::

 

Analýza vznikla jako diplomová práce na Katedře fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity ve spolupráci se Správou CHKO Pálava, která byla pověřena i přípravou návrhu CHKO Soutok. Na jejím vzniku se podíleli jako vedoucí DP Mgr. Veronika Smolková (KFGG PřF OU), cenné rady a konzultace poskytli Mgr. Jiří Kmet a Ing. Vladan Riedl (SCHKO Pálava).

 

Práce byla zpracována s důrazem na praktickou aplikovatelnost v ochraně přírody, čemuž odpovídá rozsah jednotlivých kapitol, vybrané kategorie krajinného krytu atd.

 

Práce má částečnou územní návaznost na mou bakalářskou práci, jejímž tématem bylo zpracování Atlasu CHKO Pálava.

(c) Jan Miklín, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity