Zamrzlá krása Bílých Karpat

27. 11. 2009 | zobrazeno 6063×


Bílé Karpaty představují ukázku harmonické krajiny, vzniklé spolupůsobením člověka. Současný ráz získala tato oblast až v 17. a 18. století, kdy proběhla pozdní valašská kolonizace. Typická je roztroušená zástavba (tzv. kopaničářská) a pestrá mozaika nejrůznějších biotopů, jako jsou mokřady, remízky nebo drobná pole. Do nedávné doby bylo rozšířené pastevectví, díky kterému se dochovaly právě louky. [vyšlo v časopise Turista]

Lesná I.Lesná I.koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Jedním z charakteristických znaků této chráněné krajinné oblasti a zároveň biosferické rezervace jsou květnaté karpatské louky.

Louky nad StránímLouky nad Stránímkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ty vznikly pastvou, provozovanou po dlouhá staletí na vymýcených partiích, často na hřebenech hor, kde se z rozsáhlých luk tyčí osamocené stromy, převážně buky a duby.

Louky nad Stráním II.Louky nad Stráním II.koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Mezi nimi najdeme i mnohé vzácné či méně rozšířené ovocnářské odrůdy, jako je jeřáb oskeruše.

Lesná III.Lesná III.koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Geologické podloží je tvořeno flyšem, což jsou pravidelně se střídající vrstvy pískovců a jílovců.

Lesná IV.Lesná IV.koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Díky nim zde najdeme velké množství sesuvů, které modelují krajinu.

Lesná V.Lesná V.koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Související články:

Barevné Bílé Karpaty

Předjaří v Bílých Karpatech

Fotografické obrazy - prodej fotografií

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace