Nejhezčí duby na Pohansku padly lidskou rukou

29. 9. 2012 | zobrazeno 10239×


Solitérní duby jsou jedním ze symbolů Pohanska, v rovinaté krajině tvoří nejnápadnější dominantu. Stáří mnohých z nich dosahuje několik stovek let, obvod několika metrů, jsou svědectvím o dřívějším způsobu hospodaření. Jedny z nejhezčích a nejfotogeničtějších dubů stály na hrázi mezi zámečky Pohansko a Lány. Stály několik set let, vydržely socialistické vodohospodářské úpravy i odvodnění lužního lesa. Nepřežily až současný projekt protipovodňové úpravy, v rámci kterého budou v oblasti soutoku navýšeny hráze.

PohanskoPohanskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Pomiňme fakt, že v Evropě na západ od nás se posledních několik let protipovodňové úpravy dělají s ohledem na přírodu. Tamní vodohospodáři si už uvědomili, že ohrázování toků, jejich vybagrování a další ryze technické úpravy mohou pomoci ochránit okolí jen do určité míry, škody způsobené povodní nad naplánovanou úrovní jen zhoršují. Místo pošetilé snahy o svázání přírody jsou řeky – alespoň tam, kde to jde, tedy mimo zástavbu – vraceny do původní podoby, s meandry, nivou, lužním lesem okolo.

PohanskoPohanskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

V době klimatických změn, které – ať už k nim činnost člověka přispívá málo nebo hodně – jsou realitou dnešní doby, je mimořádně důležité zajistit krajině dostatek vody. V posledním desetiletí je u nás zachycen jednoznačný trend nárůstu podílu srážek z přívalových dešťů, které nestačí vsáknout, rychle odtékají a způsobují bleskové, prakticky nepředpověditelné povodně. Díky používání těžké mechanizace dochází k postupnému zhutňování půdy, ve které nejenže nežije půdní edafon a zem tak ztrácí svou úrodnost, ale voda se také méně vsakuje a opět rychle odtéká. Nánosy bahna pod svažitými poli (často zanášející i domy), na kterých se pěstují nevhodné plodiny, neschopné půdu zadržet, jsou dalšími, stále častějšími událostmi. Většině zemědělců to je jedno – nehospodaří na své půdě, ale pronajaté nebo komunisty ukradené, takže co bude za pár let, je netrápí. Přibývá i období sucha, například letošní jaro na mnohých místech nepršelo i déle jak měsíc.

PohanskoPohanskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Oblast soutoku Moravy a Dyje je „ chráněna “ jako evropsky významná lokalita, ptačí oblast, biosférická rezervace UNESCO, mokřad mezinárodní významu podle Ramsarské úmluvy…

PohanskoPohanskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

A zde, v rámci zvyšování hrází, padly ty nejhezčí stromy. Na všech hrázích byla sejmuta drnová vrstva, a společnosti tyto úpravy provádějící se asi nějaké hloupé stromy nechtělo objíždět. Všechny byly již nějaký čas mrtvé, takže zasypání paty kmene 30cm vrstvou písku by jim neublížilo a ještě pár desítek let by stát možná vydržely. Bohužel v nich už ani nežili „naturoví“ brouci. Byly jen dominantou, významným krajinným prvkem, jedním z důvodů, proč se vydat na Soutok.

PohanskoPohanskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Přes několikanásobnou ochranu a statut různě chráněných území je vodohospodáři pokáceli na základě paragrafu o možnosti pokácet stromy bez ohlášení předem z důvodu akutního havarijního stavu (za což sice následně dostali nějakou pokutu od ČIŽP, ta tam ale stromy nevrátí...).

PohanskoPohanskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Odpověď z Povodí Moravy na dotaz Filipa Šálka: "Podle vodního zákona nesmí být v hrázích žádné stromy, mimo uměle vysazené. V tomto případě bylo opravdu nutné odumřelé duby odstranit, poněvadž koruna hráze bude zpevněna a dva duby rostly přímo v koruně a znemožňovaly průjezd."

PohanskoPohanskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Novou dominantou oblasti mezi Pohanskem a Lány teď bude o půl metru vyšší hráz, na které konečně nebudou zavazet žádné stromy.

PohanskoPohanskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

PohanskoPohanskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Fripito průvodce po PálavěFripito průvodce po Pálavěkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Chystáte se fotit na Pohansko? Tipy na zajímavá místa, fotografické postupy i praktické cestovatelské informace obsahuje fotografický průvodce Víno a slunce pod Pavlovskými vrchy, který jsem připravil pro Fripito. Stáhnout jej můžete pro zařízení s Androidem nebo iOs.

www.stromsoliter.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace