Úvaly - téměř české Toskánsko

14. 11. 2010 | zobrazeno 12246×


Vyšplháme-li se na vyhlídkový kopec nad Valticemi, na němž stojí Kolonáda (místními nazývaná spíše Rajsna), západním směrem uvidíme malou vesničku, ležící v malebné krajině oblých kopců, úrodných vinic a pestrobarevných polí – Úvaly. [vyšlo v časopise Turista]

ÚvalyÚvalykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Dnes jsou Úvaly součástí Valtic, v minulosti se však díky poloze na hranicích zemí českých a rakouských jejich správa často měnila. První zmínka o obci, ještě pod německým jménem Garschönthal pochází z roku 1269. Tehdy spadala pod správu panství Falkenstein, v pozdějším středověku k Valticím, od roku 1848 k okresu Poysdorf a od 1867 znovu k Valticím. Po vzniku Československé republiky byly Úvaly stále součástí Rakouska, konkrétně Dolních Rakous, a k nové republice byly připojeny až 31. července 1920.

ÚvalyÚvalykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

V té době se jednalo o mnohem větší a rozhodně bohatší vesnici – žilo zde přes 700 obyvatel, kteří se téměř z devíti desetin hlásili k rakouské národnosti. Široko byly Úvaly známy rozsáhlými vinařskými sklepy nebo cihelnou, ve které pracovalo přes 60 osob.

okolí Úvalokolí Úvalkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Po obsazení obce Sověty na konci druhé světové války přišel úpadek, který ves poznamenal natrvalo. Německé obyvatelstvo bylo vyhnáno a na jeho místo dosídleni obyvatelé z různých koutů republiky, kteří pochopitelně ke zdejší krajině neměli příliš vřelý vztah. K tomu ostatně napomáhaly i těžkosti, plynoucí z života v ostře střeženém hraničním pásmu železné opony. Běžný život byl omezen – trvalý dohled pohraniční stráže, omezení pohybu systémem propustek, zákaz výstavby nových domů nebo zasypání historických sklepů, kterými se několik lidí pokusilo (úspěšně) uniknout do Rakouska, přivedl vesnici téměř k zániku.

kostel sv. Stanislava, Úvalykostel sv. Stanislava, Úvalykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

K určité obnově života v obci došlo po roce 1989, kdy se sem zase pomalu začínají stěhovat noví lidé, zdevastované domy se opravují a novou šanci dává Úvalům zejména turistický ruch ve spojení s vinařskou tradicí. I přes to zde nyní žije jen okolo 150 obyvatel. Novousedlíky tak láká především klid zapadlé vísky, oddělené od okolního světa.

okolí Úvalokolí Úvalkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Co navštívit? Na začátku 19. století byl v Úvalech postaven kostel sv. Stanislava v klasicistním stylu. U kostela stojí také socha sv. Kryštofa, postavená o 50 let později. Více než 300 druhů nejen místních vín nabízí vinotéka Sklepů Úvaly, spolu s penzionem. Mezi vinohrady, přímo na hranici, leží Staré hory – s 301 m n. m. nejvyšší bod Dolnomoravského úvalu.

okolí Úvalokolí Úvalkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Související odkazy:

Fotogalerie Lednicko-valtický areál

Fotobanka - města a památky

článek Lednicko-valtický areál

Janohrad – mlhavé podzimní ráno v lednickém parku

Národní přírodní památka Rendezvous

Valtice - rodové sídlo Lichtenštejnů

Pohlednice Mikulov a Lednicko-valtický areál

Břeclav – vstupní díra do Lednicko-valtického areálu

Kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné

Úvaly - téměř české Toskánsko

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace