Lednicko-valtický areál

24. 6. 2012 | zobrazeno 13791×


Pod vedením knížecího rodu Liechtenštejnů vznikl na jižní Moravě unikátní areál, který na 200 km2 představuje kulturní krajinu s parky, okrasnými zahradami a stavebními památkami. Jeho hodnota byla oceněna v roce 1996 zapsáním na seznam UNESCO. Díky husté síti cyklostezek a turistických tras spolu s vysokou koncentrací jak přírodních, tak historických pamětihodností představuje ideální výletní místo. [vyšlo v časopise Turista]

letecká fotografie: Lednický zámek a parkletecká fotografie: Lednický zámek a parkkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Jádrem celé oblasti jsou dva velké zámky, Lednice a Valtice, obklopené parky – zatímco z valtického se zachovalo jen torzo, lednický dosahuje původní rozlohy. Kromě nich jsou v krajině rozmístěny drobné stavby – takzvané salety – různé kaple, vily či zámečky, kde se z hlediska stavebních stylů prolínají romantismus, klasicismus a empír.

Minaret a zámecký parkMinaret a zámecký parkkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Úpravám se nevyhnuly ani rybníky – většina z vodních nádrží, postavených v 15. století, byla Lichtenštejny přebudována.

zámek Lednicezámek Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Na počátku 19. století vznikl nový rybník přímo v areálu lednických zahrad (dnešní Zámecký); z vytěžené hlíny byl postaven kopec s umělou jeskyní a zvýšeno okolí, aby krajina lépe odolávala pravidelným záplavám.

zámecký park, Lednicezámecký park, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ponecháno bylo několik ostrovů, z nichž některé byly s pevninou spojeny mostky, jiné jsou přístupné jen na loďce. S budováním parku a rybníka byly samozřejmě spojeny rozsáhlé meliorační práce, jelikož zdejší krajina nivy Dyje měla od přírody bažinatý či mokřadní ráz. Tak se dnes můžeme parkem plavit na výletních lodích.

zámek a zámecký park, Lednicezámek a zámecký park, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Lednice patřila Liechtenštejnům už od 14. století a již tehdy stála někde v oblasti dnešního zámeckého areálu gotická tvrz. V důsledku finančních problémů bylo celé jihomoravské panství o dvě staletí později prodáno, ale brzy po té jej kníže Hartmann II. alespoň z části získal zpět a přes hranice propojil s valtickým panstvím.

Minaret a zámecký parkMinaret a zámecký parkkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

První představa dnešní podoby celého lednického areálu vznikla už v barokním 17. století, kdy zde probíhaly různé úpravy, které daly vzniknout například zámecké zahradě s různými vodními prvky.

zámek Lednicezámek Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Prapůvodem lednického zámku byla barokní vila, která byla postupem času přestavována a spojována s dalšími stavbami (například konírnami). Dnešní podobu trojkřídlého zámku získal v 18. století, patrně za vlády Josefa Václava z Liechtensteina. Nejzásadnější přeměnou ale byla neogotická přestavba, tedy historizující styl, který ale ve svém stavebním provedení zahrnuje použití mnohých moderních materiálů. Hlavním architektem byl Georg Wingelmüller, a součástí těchto úprav byla i stavba skleníku. Hrubá stavba byla zahájena v roce 1847 a celá rekonstrukce byla dokončena za zhruba deset let. I po přestavbě však můžeme pod novým šatem zámku objevit původní barokní prvky.

zámek a zámecký park, Lednicezámek a zámecký park, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Přízemí zámku je využito pro reprezentativní prostory, jako je schodišťová hala, lovecký salonek, několik sálů nebo čínský pokoj, pro které je charakteristická bohatá a do detailů promyšlená řezbářská výzdoba. První patro bylo věnováno soukromým prostorám knížete a kněžny, doplněných velkým Rodinným sálem, zatímco druhé obývali jejich potomci spolu s vychovateli a podobně.

skleník Ledniceskleník Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

K zámku přiléhá skleník, který navazuje na tradici pěstování teplomilných rostlin v oranžérii, která v lednickém parku byla již od roku 1642. Více než 200 m dlouhý byl dřevěný skleník z roku 1715, který byl o 150 let později zbourán, a na jeho místě byla postavena dnešní stavba. Jejím základem jsou litinové sloupy a břevna, která jsou zasklena drobnými tabulkami. Částečně pod skleníkem jsou katakomby, kde se uskladňovaly rostliny přes zimu. Uvnitř skleníku můžeme obdivovat palmy, banánovníky či kapradiny.

zámek Lednicezámek Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Drobné stavby v zámeckém parku jsou spjaty se jménem Josefa Hardthmutha, který je začal navrhovat od posledního desetiletí 18. století, přičemž čerpal z různých motivůstředověkých, antických nebo orientálních. Při stavebních pracích objevil mimo jiné i techniku vypalování směsi grafitu a jílu pro dosažení různých tvrdostí, což později využil v jím založené továrně Koh-i-noor.

minaret, Ledniceminaret, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Stavba asi nejpozoruhodnější z nich, necelých 60 m vysokého minaretu, byla komplikována nestabilním geologickým podložím tekutých písků. Na olšové piloty byl proto položen dubový rošt, jelikož dubové dřevo se působením vody zpevnilo.

MinaretMinaretkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

To se však minaretu málem stalo osudným po vodohospodářských úpravách a následném poklesu hladiny spodní vody, což mělo za následek vysychání dřeva a pohyby celé stavby.

Janohrad a Stará DyjeJanohrad a Stará Dyjekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Janův hrad ukazuje romantickou představu o středověké architektuře. Samotný hrad sloužil jako lovecké základna a v dnešní době ukrývá expozici s vycpanými zvířaty.

Dianin chrám, RendezvousDianin chrám, Rendezvouskoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Dianin chrám, zvaný také Rendezvous, je zasvěcený bohyni lovu a sloužil při lovech na odpočinek hostů a lovecké hostiny. V jeho blízkém okolí je vyhlášena stejnojmenná národní přírodní památka, chránící především unikátní ekosystém teplomilných doubrav na kyselých píscích.

Reistna / Kolonáda, ValticeReistna / Kolonáda, Valticekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Josefem Hardtmuthem byla navržena také valtická Kolonáda (Reistna), stojící na nejvyšším bodu celého Lednicko-valtického areálu (290 m n. m.). Její vyhlídková terasa je přístupná a nabízí kruhový výhled na slovenské Malé Karpaty, Valtice, Pálavu či Chřiby.

Rybniční zámeček, LedniceRybniční zámeček, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Již pod vedením architekta Kornhäusla byly postaveny další dvě malé stavby: Rybniční zámeček a Apollonův chrám.Rybniční zámeček, stojící na kopci nad Prostředním rybníkem, vypadá jako vilka. Dříve sloužil při lovu, posléze jej Liechtenštejnové darovali vědcům a dnes jej spravuje Mendelova univerzita.

Apollonův chrám, LedniceApollonův chrám, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Apollonův chrámApollonův chrámkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Na kopečku nad Mlýnským rybníkem (známějším jako Apollo) stojí empírový chrám, dnes necitlivě oplocený, ale s vyhlídkovou terasou také přístupnou návštěvníkům.

Tři grácie, LedniceTři grácie, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Proti Rybničnímu zámečku byl J. F. Engelem postaven chrám Tří grácií, s ústředním sousoším přeneseným ze zámeckého parku. Nedaleko něj stojí Nový dvůr, empírová hospodářská budova, kde se chovaly nejprve ovce, dnes koně.

Hraniční zámeček, HlohovecHraniční zámeček, Hlohoveckoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Na západním břehu Hlohoveckého rybníka pak vznikl Hraniční zámeček, který dnes slouží jako hotel a restaurace. Zajímavostí byl průchod zemské hranice mezi Moravou a Dolním Rakouskem v jeho středu.

zámek Valticezámek Valticekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

zámek Valticezámek Valticekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Hlavní rodové sídlo najdeme na jižním okraji areálu. Valtický zámek byl postaven nedaleko středověkého hradu. Dnešní – barokní – podobu dostal v 17. a 18. století, kdy byl za účasti mnoha významných malířů, sochařů a architektů přestavěn z pevnosti na reprezentativní budovu. Zřízeny byly terasy, budova divadla nebo kaple.

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Valticekostel Nanebevzetí Panny Marie, Valticekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Mezi pozoruhodné stavby ve Valticích patří i kostel Nanebevzetí Panny Marie, stavěný po dobu 40 let od roku 1631 italským architektem Giovanim Giacomo Tencallou, a co co obestavěného objemu jeden z největších kostelů na Moravě.

kaple sv. Huberta, Valticekaple sv. Huberta, Valticekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Nedaleko Valtic stojí nejmladší stavba Lednicko-valtického areálu, kaple sv. Huberta, postavená roku 1855 v pseudogotickém stylu. I ona sloužila lovcům, konaly se zde (a tato tradice byla částečně nedávno obnovena) děkovné bohoslužby po ukončení honů.

zámeček Pohansko, Břeclavzámeček Pohansko, Břeclavkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Do Lednicko-valtického areálu patří i relativně vzdálené stavby u Břeclavizámečky Pohansko a Lány. Zatímco Lány jsou v současné době v soukromých rukou, Pohansko nabízí expozici břeclavského muzea, věnovanou archeologickým nálezům a historii této lokality i možnost občerstvení.

Lednický parkLednický parkkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ideálním dopravním prostředkem pro poznání celé oblasti je kolo. Cyklostezek je tu požehnaně – kromě klasických cyklotras byly vybudovány i tzv. Lichtensteinské cyklostezky a zejména do okolí Valtic zasahují Vinařské stezky, které jsou lemovány naučnými panely, pojednávajícími o historii i současnosti vinařství a vinohradnictví. Cestu si lze zpestřit ochutnávkou některého z místních vín v chladu sklípku, například toho nejznámějšího – Zámeckých sklepů ve Valticích, dějiště každoroční největší české přehlídky vín (Valtické vinné trhy se tradičně konají začátkem května).

Fripito průvodce po PálavěFripito průvodce po Pálavěkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Chystáte se fotit do Lednicko-valtického areálu? Tipy na zajímavá místa, fotografické postupy i praktické cestovatelské informace obsahuje fotografický průvodce Víno a slunce pod Pavlovskými vrchy, který jsem připravil pro Fripito. Stáhnout jej můžete pro zařízení s Androidem nebo iOs.

Související odkazy:

Fotogalerie Lednicko-valtický areál

Fotobanka - města a památky

článek Lednicko-valtický areál

Janohrad – mlhavé podzimní ráno v lednickém parku

Národní přírodní památka Rendezvous

Valtice - rodové sídlo Lichtenštejnů

Pohlednice Mikulov a Lednicko-valtický areál

Břeclav – vstupní díra do Lednicko-valtického areálu

Kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné

Úvaly - téměř české Toskánsko

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace