Lednicko-valtický areál

24. 6. 2012 | zobrazeno 12067×


Pod vedením knížecího rodu Liechtenštejnů vznikl na jižní Moravě unikátní areál, který na 200 km2 představuje kulturní krajinu s parky, okrasnými zahradami a stavebními památkami. Jeho hodnota byla oceněna v roce 1996 zapsáním na seznam UNESCO. Díky husté síti cyklostezek a turistických tras spolu s vysokou koncentrací jak přírodních, tak historických pamětihodností představuje ideální výletní místo. [vyšlo v časopise Turista]

letecká fotografie: Lednický zámek a parkletecká fotografie: Lednický zámek a parkkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Jádrem celé oblasti jsou dva velké zámky, Lednice a Valtice, obklopené parky – zatímco z valtického se zachovalo jen torzo, lednický dosahuje původní rozlohy. Kromě nich jsou v krajině rozmístěny drobné stavby – takzvané salety – různé kaple, vily či zámečky, kde se z hlediska stavebních stylů prolínají romantismus, klasicismus a empír. Úpravám se nevyhnuly ani rybníky – většina z vodních nádrží, postavených v 15. století, byla Lichtenštejny přebudována.

zámek Lednicezámek Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Na počátku 19. století vznikl nový rybník přímo v areálu lednických zahrad (dnešní Zámecký); z vytěžené hlíny byl postaven kopec s umělou jeskyní a zvýšeno okolí, aby krajina lépe odolávala pravidelným záplavám. Ponecháno bylo několik ostrovů, z nichž některé byly s pevninou spojeny mostky, jiné jsou přístupné jen na loďce. S budováním parku a rybníka byly samozřejmě spojeny rozsáhlé meliorační práce, jelikož zdejší krajina nivy Dyje měla od přírody bažinatý či mokřadní ráz. Tak se dnes můžeme parkem plavit na výletních lodích.

zámek a zámecký park, Lednicezámek a zámecký park, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Lednice patřila Liechtenštejnům už od 14. století a již tehdy stála někde v oblasti dnešního zámeckého areálu gotická tvrz. V důsledku finančních problémů bylo celé jihomoravské panství o dvě staletí později prodáno, ale brzy po té jej kníže Hartmann II. alespoň z části získal zpět a přes hranice propojil s valtickým panstvím. První představa dnešní podoby celého lednického areálu vznikla už v barokním 17. století, kdy zde probíhaly různé úpravy, které daly vzniknout například zámecké zahradě s různými vodními prvky.

zámek Lednicezámek Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Prapůvodem lednického zámku byla barokní vila, která byla postupem času přestavována a spojována s dalšími stavbami (například konírnami). Dnešní podobu trojkřídlého zámku získal v 18. století, patrně za vlády Josefa Václava z Liechtensteina. Nejzásadnější přeměnou ale byla neogotická přestavba, tedy historizující styl, který ale ve svém stavebním provedení zahrnuje použití mnohých moderních materiálů. Hlavním architektem byl Georg Wingelmüller, a součástí těchto úprav byla i stavba skleníku. Hrubá stavba byla zahájena v roce 1847 a celá rekonstrukce byla dokončena za zhruba deset let. I po přestavbě však můžeme pod novým šatem zámku objevit původní barokní prvky.

zámek a zámecký park, Lednicezámek a zámecký park, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Přízemí zámku je využito pro reprezentativní prostory, jako je schodišťová hala, lovecký salonek, několik sálů nebo čínský pokoj, pro které je charakteristická bohatá a do detailů promyšlená řezbářská výzdoba. První patro bylo věnováno soukromým prostorám knížete a kněžny, doplněných velkým Rodinným sálem, zatímco druhé obývali jejich potomci spolu s vychovateli a podobně.

skleník Ledniceskleník Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

K zámku přiléhá skleník, který navazuje na tradici pěstování teplomilných rostlin v oranžérii, která v lednickém parku byla již od roku 1642. Více než 200 m dlouhý byl dřevěný skleník z roku 1715, který byl o 150 let později zbourán, a na jeho místě byla postavena dnešní stavba. Jejím základem jsou litinové sloupy a břevna, která jsou zasklena drobnými tabulkami. Částečně pod skleníkem jsou katakomby, kde se uskladňovaly rostliny přes zimu. Uvnitř skleníku můžeme obdivovat palmy, banánovníky či kapradiny.

zámek Lednicezámek Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Drobné stavby v zámeckém parku jsou spjaty se jménem Josefa Hardthmutha, který je začal navrhovat od posledního desetiletí 18. století, přičemž čerpal z různých motivůstředověkých, antických nebo orientálních. Při stavebních pracích objevil mimo jiné i techniku vypalování směsi grafitu a jílu pro dosažení různých tvrdostí, což později využil v jím založené továrně Koh-i-noor.

minaret, Ledniceminaret, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Stavba asi nejpozoruhodnější z nich, necelých 60 m vysokého minaretu, byla komplikována nestabilním geologickým podložím tekutých písků. Na olšové piloty byl proto položen dubový rošt, jelikož dubové dřevo se působením vody zpevnilo. To se však minaretu málem stalo osudným po vodohospodářských úpravách a následném poklesu hladiny spodní vody, což mělo za následek vysychání dřeva a pohyby celé stavby.

Janův hrad, LedniceJanův hrad, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Janův hrad ukazuje romantickou představu o středověké architektuře. Samotný hrad sloužil jako lovecké základna a v dnešní době ukrývá expozici s vycpanými zvířaty.

Dianin chrám, RendezvousDianin chrám, Rendezvouskoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Dianin chrám, zvaný také Rendezvous, je zasvěcený bohyni lovu a sloužil při lovech na odpočinek hostů a lovecké hostiny. V jeho blízkém okolí je vyhlášena stejnojmenná národní přírodní památka, chránící především unikátní ekosystém teplomilných doubrav na kyselých píscích.

Reistna / Kolonáda, ValticeReistna / Kolonáda, Valticekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Josefem Hardtmuthem byla navržena také valtická Kolonáda (Reistna), stojící na nejvyšším bodu celého Lednicko-valtického areálu (290 m n. m.). Její vyhlídková terasa je přístupná a nabízí kruhový výhled na slovenské Malé Karpaty, Valtice, Pálavu či Chřiby.

Rybniční zámeček, LedniceRybniční zámeček, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Již pod vedením architekta Kornhäusla byly postaveny další dvě malé stavby: Rybniční zámeček a Apollonův chrám. Rybniční zámeček, stojící na kopci nad Prostředním rybníkem, vypadá jako vilka. Dříve sloužil při lovu, posléze jej Liechtenštejnové darovali vědcům a dnes jej spravuje Mendelova univerzita.

Apollonův chrám, LedniceApollonův chrám, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Na kopečku nad Mlýnským rybníkem (známějším jako Apollo) stojí empírový chrám, dnes necitlivě oplocený, ale s vyhlídkovou terasou také přístupnou návštěvníkům.

Tři grácie, LedniceTři grácie, Lednicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Proti Rybničnímu zámečku byl J. F. Engelem postaven chrám Tří grácií, s ústředním sousoším přeneseným ze zámeckého parku. Nedaleko něj stojí Nový dvůr, empírová hospodářská budova, kde se chovaly nejprve ovce, dnes koně.

Hraniční zámeček, HlohovecHraniční zámeček, Hlohoveckoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Na západním břehu Hlohoveckého rybníka pak vznikl Hraniční zámeček, který dnes slouží jako hotel a restaurace. Zajímavostí byl průchod zemské hranice mezi Moravou a Dolním Rakouskem v jeho středu.

zámek Valticezámek Valticekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Hlavní rodové sídlo najdeme na jižním okraji areálu. Valtický zámek byl postaven nedaleko středověkého hradu. Dnešní – barokní – podobu dostal v 17. a 18. století, kdy byl za účasti mnoha významných malířů, sochařů a architektů přestavěn z pevnosti na reprezentativní budovu. Zřízeny byly terasy, budova divadla nebo kaple.

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Valticekostel Nanebevzetí Panny Marie, Valticekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Mezi pozoruhodné stavby ve Valticích patří i kostel Nanebevzetí Panny Marie, stavěný po dobu 40 let od roku 1631 italským architektem Giovanim Giacomo Tencallou, a co co obestavěného objemu jeden z největších kostelů na Moravě.

kaple sv. Huberta, Valticekaple sv. Huberta, Valticekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Nedaleko Valtic stojí nejmladší stavba Lednicko-valtického areálu, kaple sv. Huberta, postavená roku 1855 v pseudogotickém stylu. I ona sloužila lovcům, konaly se zde (a tato tradice byla částečně nedávno obnovena) děkovné bohoslužby po ukončení honů.

zámeček Pohansko, Břeclavzámeček Pohansko, Břeclavkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Do Lednicko-valtického areálu patří i relativně vzdálené stavby u Břeclavizámečky Pohansko a Lány. Zatímco Lány jsou v současné době v soukromých rukou, Pohansko nabízí expozici břeclavského muzea, věnovanou archeologickým nálezům a historii této lokality i možnost občerstvení.

Lednický parkLednický parkkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ideálním dopravním prostředkem pro poznání celé oblasti je kolo. Cyklostezek je tu požehnaně – kromě klasických cyklotras byly vybudovány i tzv. Lichtensteinské cyklostezky a zejména do okolí Valtic zasahují Vinařské stezky, které jsou lemovány naučnými panely, pojednávajícími o historii i současnosti vinařství a vinohradnictví. Cestu si lze zpestřit ochutnávkou některého z místních vín v chladu sklípku, například toho nejznámějšího – Zámeckých sklepů ve Valticích, dějiště každoroční největší české přehlídky vín (Valtické vinné trhy se tradičně konají začátkem května).

Fripito průvodce po PálavěFripito průvodce po Pálavěkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Chystáte se fotit do Lednicko-valtického areálu? Tipy na zajímavá místa, fotografické postupy i praktické cestovatelské informace obsahuje fotografický průvodce Víno a slunce pod Pavlovskými vrchy, který jsem připravil pro Fripito. Stáhnout jej můžete pro zařízení s Androidem nebo iOs.

Související odkazy:

Fotogalerie Lednicko-valtický areál

Fotobanka - města a památky

článek Lednicko-valtický areál

Národní přírodní památka Rendezvous

Valtice - rodové sídlo Lichtenštejnů

Pohlednice Mikulov a Lednicko-valtický areál

Břeclav – vstupní díra do Lednicko-valtického areálu

Kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné

Úvaly - téměř české Toskánsko

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace