Rašeliniště, meandry a vyhlídky Jizerek

30. 6. 2014 | zobrazeno 13601×


Když aspoň trochu vyjde počasí, nabízí Jizerské hory pěkné výhledy ze skalnatých vrcholů, zádumčivá rašeliniště i průzračně čisté řeky a potůčky. Právě voda je zde důležitějším fenoménem než jinde u nás, neboť pohoří patří k nejdeštivějším místům České republiky.

PR Na ČihadlechPR Na Čihadlechkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Přírodní rezervace Na Čihadle (název byl odvozen od dříve zde probíhajícího lovu zpěvného ptactva) chrání na necelých čtyřech hektarech vrchoviště, protkané mnohými rašelinnými jezírky (blänky) – to největší má rozlohu přes 300 m2. Průměrně zde na až třímetrovou vrstvu rašeliny naprší okolo 1 500 mm ročně, které díky poloze na hlavním evropském rozvodí odtékají jak do Baltského moře (Černý potok), tak moře Severního (Jedlová). Rašeliniště na Čihadlech patří k těm nejzachovalejším v Jizerských horách, turisté se mohou kochat výhledem z dřevěné věže, postavené při hranici rezervace.

NPR Rašeliniště Jizery NPR Rašeliniště Jizery koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Nejrozsáhlejší komplex rašelinišť leží na česko-polské hranici podél řeky Jizery. Národní přírodní rezervace na české straně má 190 ha, na polské na ni navazuje 529ha rezervace Torfowiska Doliny Izery. Jedenáct kilometrů dlouhý pás skrývá staré rozpadající se rašelinné smrčiny, klečové porostya rašelinné bezlesí, doplněné mohutnými písčitými nánosy meandrující řeky Jizery.

NPR Rašeliniště Jizery NPR Rašeliniště Jizery koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Mezi zdejší nejvýznamnější rostlinné druhy patří jeřáb ptačí, bříza karpatská a b. zakrslá, jalovec obecný nízký, a zejména typický rostliny na živiny chudých a podmáčených stanovišť: suchopýry, klikva bahenní, šicha černá nebo třeba masožravá rosnatka okrouhlolistá.

Suchopýr | PR Na ČihadleSuchopýr | PR Na Čihadlekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Rosnatka okrouhlolistá | NPR Rašeliniště JizeryRosnatka okrouhlolistá | NPR Rašeliniště Jizerykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Pohádky z mechu a kapradíPohádky z mechu a kapradíkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ropucha obecnáRopucha obecnákoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Specifická fauna rašelinišť se projevuje zejména mezi bezobratlými, ty nápadnější druhy jsou třeba jeřáb popelavý nebo tetřev hlušec.

Protržená přehradaProtržená přehradakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Raritou mezi českými přehradami je ta na Bílé Desné, jež se 18. září 1916, po necelém roce své existence, protrhla a její vody za obrovského burácení smetly část Desné i s přilehlými továrnami v údolí. Mohutná vlna vody s sebou nejprve vzala panskou pilu s kládami, které pak spolu s balvany, kmeny stromů a dalším materiálem hnala dolů údolím jako obrovské beranidlo. Do údolí tehdy proudilo celou půl hodinu až 150 kubíků vody za vteřinu, což odpovídá průměrnému průtoku Vltavy při soutoku s Labem! Vinou tohoto neštěstí přišlo o život 62 osob a ještě větší počet obyvatel ztratil své domovy i zaměstnání. Nepřímou obětí přehrady se stal i předseda kolaudační komise, který se zastřelil. Příčin protržení, které řešil několik let se táhnoucí soud, bylo několik. Mezi zásadní patřilo použití nekvalitního materiálu, uspěchání a poničení stavby během silných dešťů a vůbec volba nepříliš vhodného místa pro vodní nádrž. Dnes je tato jediná protržená přehrada v České republice vyhlášena jako kulturní památka, její osud představuje naučná stezka vedoucí po zbytku poničené hráze kolem šoupátkové věže, která pohromu kupodivu přežila. Nahlédnout můžeme i do výpustní štoly, ve které dnes zimuje jedenáct druhů netopýrů včetně netopýra ušatého, severního i řasnatého.

Panorama z Holubníku (1 071 m n. m.)Panorama z Holubníku (1 071 m n. m.)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ještěd a Bedřichovská přehradaJeštěd a Bedřichovská přehradakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Související odkazy

Fotogalerie Jizerské hory

Detailní popisy turistiky nejen v horách v Česku

Jizera, Holubník a Ptačí kupy – jizerská panoramata v babím létě

Rozkvetlá Jizerka ve dne i v noci

Jizerské hory v barvách babího léta

Rašeliniště, meandry a vyhlídky Jizerek

Černá jezírka a další zajímavosti Jizerských hor

Vodopády Jizerských hor

Vodopády na Černé Desné a protržená přehrada

Vodopády na Jedlovém potoce

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace