Kouzelná Svanetie III. – Ušguli, pod ochranou tajemných věží

1. 9. 2013 | zobrazeno 13272×


[Gruzie] Svanetie si svůj ráz a kulturu zachovala ve velké míře díky odlehlosti a nedostupnosti. Symbolem může být malá vesnička Ušguli, ležící na dohled od nejvyšší gruzínské hory a ukrývající největší množství dochovaných kamenných věží. I když sem dnes vede rozbitá cesta a v létě míří stovky turistů, většinu roku je stále odříznutá od okolního světa.

UšguliUšgulikoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ušguli se – stejně jako Mestia – skládá z více malých vesnic. Dohromady dnes žije ve Zhibiani, Chvibiani, Chazhashi a Murqmeli okolo dvou set obyvatel a Ušguli, ležící ve výšce okolo 2300 m n. m. bývá vydáváno za nejvýše položenou „evropskou“ vesnici. Ušguli si ve velké míře (i přes dnešní překotný rozvoj turismu) zachovalo svůj středověký ráz, a právě pro něj bylo roku 1996 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

UšguliUšgulikoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Archeologické nálezy ukazují, že horní Svanetie byla osídlená již v rané době bronzové, tedy ve druhém tisíciletí př. n. l., první písemné zmínky pocházejí z přelomu letopočtu. Tehdy řecký geograf Strabón ve své sedmnáctisvazkové Geografice popsal Svany jako kruté a bojechtivé horaly, vedené králem a třísetčlennou radou starších, kteří jsou schopní postavit armádu o dvě stě tisících bojovníků (což bylo silné přecenění jejich síly, nebo zahrnutí dalších zdejších kmenů).

UšguliUšgulikoupit fotografii | poslat jako pohlednici

V době konsolidace gruzínského království v 11. století se i zde vytvořila vrstva šlechty (wærg), držící spolu s kláštery většinu půdy a ovládající poddané (glekh). Zatímco zdejší šlechtici si na královském dvoře vydobyli silnou pozici a získali velká panství, samotnou Svanetii nikdy gruzínští králové pod svou kontrolu plně nedostali, a stejně tak se Svanové ubránili i invazím Mongolů, Peršanů a Turků. Díky tomu se zde zachovaly jinde v Gruzii zničené či vydrancované ikony, manuskripty a zejména zlaté a stříbrné poklady, stejně jako předměty, které se sem dostaly z jiných končin.

UšguliUšgulikoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Později byla Svanetie rozdrobena na několik menších panství či království, avšak svou nezávislost si zachovala až do ovládnutí Rusy v roce 1833. V obraně Svanům, známým pro svůj nepsaný jazyk, kruté tradice krevní msty i zbojnickou náturu a zvláštní tance a zpěvy, pomáhala příroda. Svanetie je obklopená jedněmi z nejvyšších vrcholků Kavkazu, s hlubokými údolími a kaňony. Ročně zde spadne mezi jedním až třemi tisíci milimetrů srážek, a v samotném Ušguli leží sníh často polovinu roku v mnohametrové vrstvě.

Ušguli a ŠchkaraUšguli a Šchkarakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Každý ze starých kamenných domů je vlastně pevnost, které dominuje obvykle tří až pětipatrová věž (nejvíce věží pochází z období 10. až 12. století). Ta je s vlastním domem spojena dveřmi vedoucími do druhého patra, které sloužilo v létě k bydlení a také jako skladiště píce a nářadí. Ve spodním patře obvykle bydleli pohromadě lidé i domácí zvířata.

Ušguli a ŠchkaraUšguli a Šchkarakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Na Ušguli shlíží nejvyšší hora Gruzie, Šchara, 5193 m n. m. vysoký vrcholek dvanáct kilometrů dlouhého zaledněného masivu, který na ruskou stranu padá 1500m stěnou. Vrchol poprvé zdolali horolezci U. Almer, J. Cockin a C. Roth roku 1888.

ŠchkaraŠchkarakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Výlet údolím podél říčky vytékající z hor pod ledovec Šchary je příjemnou půldenní procházkou.

ŠchkaraŠchkarakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Zatímco brzo ráno je obvykle skalnatá stěna v jasném vzduchu krásně viditelná…

ŠchkaraŠchkarakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

…a vrcholky hor se zrcadlí ve vodě, kolem poledne obvykle Šcharu zahalí mraky nad rozkvetlými loukami.

ŠchkaraŠchkarakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Související odkazy:

Fotogalerie Gruzie

Detailní popisy turistiky nejen v horách ve světě

Fotogalerie Arménie

kouzelná Svanetie III. - Ušguli, pod ochranou tajemných věží

Kouzelná Svanetie II. - jezírka Koruldi, sedlo Guli a majestátní Ušba

Kouzelná Svanetie I. - Mestia, gruzínské Švýcarsko

Geghamské hory, trek rozkvetlým krajem sopek

Gruzínská metropole Tbilisi

Sevanavank, Gerhard a Khor Virap – ikonické stavby arménské krajiny

Národní park Borjomi-Kharagauli a skalní město Vardzia

Každá cesta začíná plánováním. Já své cestovatelské plány začínám u průvodců z řady Lonely Planet .

Gruzie, Arménie a Ázerjbadžán průvodce Lonely Planet
 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace