Za hadincem nachovým na Adamce

19. 12. 2010 | zobrazeno 6128×


Zvlněná krajina Kyjovska působí na první pohled malebným dojmem. Střídají se zde pole, louky, vinohrady i ovocné sady. Mezi obcemi Želetice a Nenkovice, na jedné ze slunných strání, můžeme na konci jara najít pravý poklad: jednu z velkých populací hadince nachového, vzácné rostliny, jejíž počet nedosahuje v ČR ani tisícovky. [vyšlo v časopise Naše příroda]

Hadinec nachovýHadinec nachovýkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Zmíněné kopečky patří do karpatského systému a jsou tvořeny flyšem (konkrétně střídajícími se vrstvami různě hrubých karbonátových pískovců), místy se sprašovými převějemi. Na těch se vyvinula úrodná černozem, naopak na prudších svazích je jen mělčí a méně úživná pararendzina. Teplo a sucho vyhovuje různým travinným (chcete-li stepním) společenstvům, které jsou také hlavním předmětem národní přírodní památky (NPP) Na Adamcích, vyhlášené v roce 1972. V době zřizování soustavy Natura 2000 byla tato NPP zařazena mezi Evropsky významné lokality, což také dokládá její význam.

Hadinec nachovýHadinec nachovýkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Asi nejvýznamnější zdejší rostlinou je již zmíněný hadinec nachový. V České republice se vyskytuje pouze v oblasti panonika jižní Moravy – těžištěm jeho rozšíření je jižní a jihovýchodní Evropa až po střední Rusko, u nás probíhá severní a západní hranice. Počet jedinců se pohybuje okolo 700, z toho na Adamcích najdeme více jak stovku; proto je chráněn jako kriticky ohrožený druh. Tuto rostlinu je snadné na první pohled poznat – až metr vysoká, přímá lodyha, s hroznem červených květů.

Třemdava bíláTřemdava bílákoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Z dalších vzácných rostlin můžeme zmínit lýkovce vonného, vždyzelený keř s růžovými květy, koniklec velkokvětý a k. luční nebo nenápadnou třezalku ozdobnou. Naopak rozhodně nepřehlédnutelná je třemdava bílá, která zde rozkvétá také koncem jara. Ač jméno tvrdí něco o bílé barvě, obvykle jsou květy růžové či nachové. Třemdava je nejenom krásná napohled, ale také pěkně voní. Je však potřeba dávat si pozor a rostliny se nedotýkat, protože látky v ní obsažené mohou na kůži po osvětlení sluncem vyvolat nepříjemnou reakci. Jak jsem se přesvědčil doslova na vlastní kůži, i po třech dnech (a stejném počtu koupelí) se po dni na slunci objevili na nohou puchýře. Zajímavé je také to, že tyto silice mohou údajně v obzvlášť horkém dni samy vzplanout; předpokládá se, že právě třemdava byla oním hořícím keřem, zmíněným v bibli.

MotýlMotýlkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ze zástupců živočišné říše se zde relativně běžně můžeme setkat s kudlankou nábožnou, svižníky, zlatohlávky či některými ptáky, vázanými na stromy v sadech, zasahujících do rezervace – třeba krutihlavem obecným.

Líčenec písečnýLíčenec písečnýkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Vzhledem k pestrému zastoupení rostlin i živočichů a typů ekosystémů je třeba o území pravidelně pečovat. Zarůstání křovinami a lesem brání pravidelné kosení či pastva ovcí, které se ale provádí na přesně definovaných plochách a předem daných intervalech. Cílem je udržovat co nejrůznorodější mozaiku biotopů, které budou tvořit domov pro co nejvíce druhů.

Třemdava bíláTřemdava bílákoupit fotografii | poslat jako pohlednici

NPP Na Adamcích ukazuje, že i několik zdánlivě nenápadných kopečků může skrývat velké a unikátní přírodní bohatství.

Související odkazy:

Fotobanka - Příroda a krajina ČR

Národní přírodní památka Rendezvous

Národní přírodní památka Dunajovické kopce

Jarní Podyjí

Národní přírodní rezervace Ranšpurk – do nitra lanžhotského pralesa

Pálavská Stolová hora

Za hadincem nachovým na Adamce

Pálavské rezervace

NPR Křivé jezero

Tiské stěny

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace