Dívčí hrady v proměnách dne a roku

10. 11. 2009 | zobrazeno 15953×


Dívčí hrady (nebo také Děvičky) se tyčí nad Pavlovem, na strategickém místě na okraji Pálavských vrchů s krásnými výhledy do okolí. V době vzniku hradu ve 13. století to byly hlavně hluboké lužní lesy okolo líně tekoucí Dyje, dnes je na jejich místě vodní dílo Nové Mlýny.

Děvičky - časný podzimDěvičky - časný podzimkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Dívčí hrady byly vystavěny kolem roku 1222. Měly chránit obchodní stezku vedoucí přes jižní Moravu. Hrad prošel řadou stavebních úprav. Jelikož neměl hradní věž ani příkop, plnilo obrannou funkci zdivo. V 16.stol. byla přistavěna dělová bašta na obranu před útočníky používajícími palné zbraně. Za třicetileté války obsadili Dívčí hrady Švédové. Než jej po roce opustili, zapálili jej, takže se ocitl na pokraji zkázy a nebyla ani naděje na jeho případnou rekonstrukci či opravu. Dnešní podoba zříceniny je gotická.

DěvičkyDěvičkykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

K tomuto hradu se váže několik pověstí. Jedna z nich vypráví, že slavný tatarský chán měl dceru, která velice toužila poznávat kraje západních křesťanských pánů a rytířů. Na jedné ze svých cest dorazila k hradu Děvičky. Protože už bylo pozdě, hradní pán je přijal a ubytoval na noc. Při večeři nemohl spustit oči z princezniných drahých šperků a neustále přemýšlel, jak se jich zmocnit.

Mezi nocí a dnemMezi nocí a dnemkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Nakonec se rozhodl princeznu i s jejím doprovodem zabít, obrat je o všechny drahocennosti a svrhnout ze skály. Uprchnout se podařilo jen jednomu vojákovi, jenž hroznou novinu donesl chánovi. Ten potom podnikl válečné tažení na Moravu. Hradní pán se ale ze svého lupu dlouho neradoval. Když se ráno podíval z okna, spatřil postavy zabitých, proměněné v kámen – a ty stojí na svém místě dodnes.

Svítání na Nových MlýnechSvítání na Nových Mlýnechkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Stavba soustavy tří nádrží vodního díla Nové Mlýny byla dost kontroverzním aktem. Pod jejich hladinou zmizely obrovské porosty lužních lesů, archeologická naleziště a vesnice Mušov, přitom přínos přehrady je nevelký. Na snímku je pohled směrem k Zaječí – na snímku je patrná věž kostela.

Východ slunce z DěvičekVýchod slunce z Děvičekkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Tuto fotku jsem si vymyslel mnohem dříve, než se mi ji nakonec (se štěstím na souhru počasí a volného času) podařilo realizovat. Východ slunce se to ráno povedl, včetně převalující se mlhy v údolí.

Noční PavlovNoční Pavlovkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Večerní Pavlov, nasvícené měsícem téměř v úplňku. V levé části je vidět přístav, obzor lemují světla okolních měst a vesnic.

Pavlov mezi nocí a dnemPavlov mezi nocí a dnemkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Téměř stejná scenérie jako na předchozím snímku, jen druhý den velmi brzo ráno.

Pavlovské vinohradyPavlovské vinohradykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Celá CHKO Pálava je poseta velkým množstvím vinohradů a nejinak je tomu i v okolí Pavlova. Vínu se zde díky vhodnému geologickému podloží i klimatu dobře daří.

Máte rádi Pálavu? Pak se vydejte na fotografickou procházku po rozkvetlých stráních, bělostných skalách, zříceninách starodávných hradů, břehu Novomlýnských nádrží, mezi řádky vinohradů a pokroucenými kmeny dubů či malebným Mikulovem na webu KrasnouPalavou.cz

Související odkazy

Kniha Pálava o dvě deci výš

Fotobanka - Pálava a Nové Mlýny

Fotografický průvodce 100 pálavských bezobratlých

Fotografický průvodce 100 pálavských rostlin

Fripito - fotografický průvodce Pálavou

Atlas CHKO Pálava

Mikulov s vůní šeříků

Mikulov panoramatický aneb nejhezčí mikulovské vyhlídky

Mikulov mlhou obklopený

Mrazivé ráno na Mušově

Pálava – nečekaně barevný listopad

Sirotčí hrádek nad Klentnicí

Dřín jarní – žlutý posel jara (nejen) na Pálavě

Barevný a zamlžený podzim na Pálavě

Kosatec nízký – rozkvetlá pálavská zahrádka

Pavlov v zajetí podzimní mlhy

Svítání v Mikulově

Rozhledna Maják - krásný výhled z Přítlucké hory

Svítání na Děvíně

Pálavská stolová hora

Království zimy na Pálavě

Pálavské rezervace

Podvečer na Svatém kopečku

Křivé jezero

Dívčí hrady v proměnách dne a roku

Pálava panoramatická

Jarní procházka Pálavou

Barevný podzim na Pálavě

Jarní Pálavou

Pálavský podvečer na Martince

Pálava a Mikulov jako na dlani

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace