Pálava panoramatická

27. 4. 2010 | zobrazeno 27912×


Bílá vápencová skaliska se tyčí nad okolní rovinatou krajinou, pod věčně rozpáleným sluncem – které tomuto místu dalo pojmenování – se daří teplomilným druhům, které jinde v České republice nenajdeme, a zříceniny středověkých hradů skrývají tajemství minulosti. To je Pálava, chráněná krajinná oblast na nejjižnějším cípu Moravy.

Vápencová bradla DěvínaVápencová bradla Děvínakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Krajinou dominantou oblasti jsou vápencová bradladruhohorní korálové útesy, které sem doputovaly z území dnešního Slovenska. Nejvyšší bod Pálavy, Děvín (550 m n. m.), převyšuje okolí o 400 m a jeho stěny jsou leckde kolmé. Tak jako u několika dalších pálavských hor je na jeho vrcholu plošina – zřejmě důsledek erozní činnosti dávné mořské hladiny.

podzim na Děvíněpodzim na Děvíněkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Po vystoupání na vrcholovou plošinu se otevře pohled na velkou část jižní Moravy, s dominantní plochou vodního díla Nové Mlýny. Tato přehrada, budovaná v letech 1975 až 1988 zaplavila přes 32 km2 zejména lužního lesa. Na obzorujsou za jasných dnů vidět chladící věže JE Dukovany.

podzim pod Děvínempodzim pod Děvínemkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Jako na dlani jsou z Děvína vidět Dolní Věstonice, na podzim obklopené jemnými řádky zlatých vinohradů.

Petrklíče na DěvíněPetrklíče na Děvíněkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Mezi vrcholovými skalisky - možná trochu překvapivě - rozkvétají časně zjara sněženky, které po pár týdnech vystřídají petrklíče.

dříny na Děvínědříny na Děvíněkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Jako první rozzáří jihovýchodní svahy Děvína žluté květy dřínů , svítící mezi pokřivenými siluetami dubů šípáků.

Dívčí hradyDívčí hradykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Dívčí hrady, nazývané také Děvičky, jsou významnou dominantou, tyčící se nad Pavlovem. Postaveny byly roku 1222 k ochraně obchodní stezky. Za třicetileté války byl hrad obsazen Švédy, kteří jej po svém odchodu zapálili a tím odsoudili k zániku.

kosatce a Dívčí hradykosatce a Dívčí hradykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Na skalních stepích pod hradem v dubnu rozkvétají trsy kosatců nízkých.

mlhavé ráno na Děvičkáchmlhavé ráno na Děvičkáchkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Když má člověk štěstí, může se pokochat pohledem na Děvičky trčící jako ostrov nad mlhou, pokrývající Novomlýnské nádrže.

Pavlovské mořePavlovské mořekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Mlžný příboj stoupá a klesá, Pavlov v čele s kostelní věží mizí a zase se objevuje.

východ slunce nad Pavlovemvýchod slunce nad Pavlovemkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Častější pohled na Pavlov ale nabízí modré nebe, daleké výhledy, nekonečnou hladinu dolní nádrže pokrytou plachtami lodí a winddsurfů.

ovce a kozy v Soutěsceovce a kozy v Soutěscekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Výslunné jihozápadní svahy a skaliska v NPR Děvín-Kotel-Soutěska poskytují vhodné podmínky teplomilným stepním druhům, jako jsou kavyly, kosatce, písečnice velkokvětá nebo ze zástupců hmyzu stepník rudý, kobyla ságo, kudlanka nábožná či jasoň dymnivkový. Vysoko ve skalách hnízdí sokol stěhovavý nebo raroh velký.

Mikulov a viniceMikulov a vinicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Nižší polohy mezi jednotlivými skalními bradly jsou obdělávány, přičemž více než 15 % plochy CHKO zabírají vinohrady. Vínu se zde daří díky příznivé kombinaci geologických a klimatických vlivů. Nejoblíbenějšími odrůdami jsou Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené a Sauvignon, z modrých Frankovka. Původní místní odrůdou je Pálava, vzniklá křížením Müller Thurgau a Tramínu červeného.

úplněk nad Svatým kopečkemúplněk nad Svatým kopečkemkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Původně se tomuto vrchu říkalo Taneční či Venušina hora, ale po epidemii moru v roce 1623 zde byla postavena kaple Sv. Šebastiána a zvonice spolu s poutní cestou, což dalo kopci současný název. V září se zde konají poutě se sochou Černé mikulovské madony.

Mikulov ze Svatého kopečkuMikulov ze Svatého kopečkukoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ze svahů Svatého kopečku se otevírají pěkné výhledy na Mikulov...

Křížová cesta na Svatý kopečekKřížová cesta na Svatý kopečekkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

...třeba i s jednotlivými kapličkami - zastaveními nejstarší moravské křížové cesty.

mlhavé ráno v Mikulověmlhavé ráno v Mikulověkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Podzimní ráno ve chvíli, kdy se mlha právě přelila přes nižší body Zámeckého vrhu a vpadla do ještě spícího města.

Mikulov z Olivetské horyMikulov z Olivetské horykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Hezkým výhledovým místem na Mikulov je i skála Olivetské hory, jednoho z výběžků Svatého kopečku.

zimní Mikulov z Olivetské horyzimní Mikulov z Olivetské horykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Výhledy z Olivetské hory mají své kouzlo ve všech ročních obdobích.

Jaro pod Svatým kopečkemJaro pod Svatým kopečkemkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Svatý kopeček není pěkný jen jako vyhlídkové místo - hodně pěkné jsou i výhledy na něj. Třeba ze sadů a vinohradů časně zjara, s prvními květy na ovocných stromech.

Mikulov z TurolduMikulov z Turoldukoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Druhým mikulovským kopcem je Turold, který také nabízí hezké panorama Mikulova včetně Svatého kopečku.

Mikulov z TurolduMikulov z Turoldukoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Svahy Turoldu pokrývají vinohrady i sady. Ty meruňkové se na jaře krásně rozzáří bílou barvou květů.

ovce a kozy na Stolové hořeovce a kozy na Stolové hořekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

CHKO Pálava byla založena v roce 1976 na rozloze 76 km2. Kromě Pavlovských vrchů zahrnuje i Milovickou pahorkatinu, část nivy Dyje či Valtické pahorkatiny. V roce 1986 byla zařazena do sítě mezinárodních biosférických rezervací UNESCO. Představuje ukázku harmonického souznění lidské aktivity s původní přírodou.

Pálava ze Stolové horyPálava ze Stolové horykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Sirotčí hrádek, respektive jeho pozůstatky, se vypínají na skalním bradle Růžového vrchu, ležícího v NPR Tabulová nad obcí Klentnice. Ze zříceniny se naskýtá pěkný pohled na hlavní masív Pálavských vrchů s kopci Pálava, Obora a Děvín.

Vinohrady pod PálavouVinohrady pod Pálavoukoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Pro Pálavu je typické víno, vinohrady zabírají asi pětinu plochy CHKO. Krásný pohled na vinohrady se skalami Děvína v pozadí je mezi obcemi Horní Věstonice a Perná.

Pálava z Přítlucké horyPálava z Přítlucké horykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Jiné nádherné panorama Pálavy s vinicemi můžeme pozorovat z rozhledy Maják nad obcí Přítluky...

Pálava a vinice od Přítlucké horyPálava a vinice od Přítlucké horykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

...a nebo přímo skrze řádky vinohradů na svazích Přítlucké hory.

Od Svatého kopečku po BavoryOd Svatého kopečku po Bavorykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Mozaika pastvin, polí a vinohradů mezi Mikulovem a Bavory, jejichž kostel proráží mlžný příboj.

Zimní královstvíZimní královstvíkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Zima je na Pálavě je vzácností, ale když už sníh napadne a aspoň chvíli vydrží, stojí to za to. Panorama se Sirotčím hrádkem.

podzim na Stolové hořepodzim na Stolové hořekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Asi nejklasičtější pohled na Pálavu je ze Stolové hory . Člověk má jako na dlani hlavní masiv Děvína korunovaný vysílačem a ukončený Děvičkami, v popředí se tyčí zřícenina Sirotčího hrádku.

mahalebky na Stolové hořemahalebky na Stolové hořekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Takový pohled se neomrzí nikdy. Navíc je v každou roční dobu krásný - jinak krásný.

koniklece na Stolové hořekoniklece na Stolové hořekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Mezi skalami nad Klentnicí se jako první časně zjara objevují fialové kvítky konikleců.

podzim na Stolové hořepodzim na Stolové hořekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Za podívanou stojí i západní hrana Stolové hory, s mixem vinic, sadů a políček mezi malebnými vesničkami.

podzimní západ na Martincepodzimní západ na Martincekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Horolezci mohou zdolatskálu Martinku . Ta nabízí skvělé výhledy hlavně na Horní Věstonice.

TrůnTrůnkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

podzimní výhled z Trůnupodzimní výhled z Trůnukoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Hned vedle se tyčí další z horolezeckých skal, špičatý Trůn.

Panorama hřebenu od KlentnicePanorama hřebenu od Klentnicekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Nejvýše položenou obcí na Pálavě je Klentnice, z jejích polí je také krásný výhled na východní úbočí Pálavy.

úsvit na Kočičí skáleúsvit na Kočičí skálekoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Kočičí skála si vysloužila přezdívku malá Pálava - roste zde hodně z typických pálavských druhů a navíc nabízí pěkný výhled na hlavní hřeben.

Kočičí kámenKočičí kámenkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Mnohem méně známý je nedaleký Kočičí kámen, podobná vápencová skalka s hlaváčky, konikleci a tařicemi.

Pálava z Dunajovických kopcůPálava z Dunajovických kopcůkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Za výhledy na Pálavu se dá i jinam, než na Pálavu. Třeba na Dunajovické kopce...

Pálava z HochberkuPálava z Hochberkukoupit fotografii | poslat jako pohlednici

...nebo vinice na úbočích Hochberku.

Mikulov z věže kostela sv. VáclavaMikulov z věže kostela sv. Václavakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Nezvyklé výhledy na Mikulov nabízí nedávno zpřístupněná vyhlídka z věže kostela sv. Václava ...

mlhavé ráno v Mikulověmlhavé ráno v Mikulověkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

...nebo zámecká Břitová věž.

rozkvetlý Mikulovrozkvetlý Mikulovkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Naopak k těm nejklasičtějším mikulovským vyhlídkovým místům patří Kozí hrádek.

Fripito průvodce po PálavěFripito průvodce po Pálavěkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Máte rádi Pálavu? Pak se vydejte na fotografickou procházku po rozkvetlých stráních, bělostných skalách, zříceninách starodávných hradů, břehu Novomlýnských nádrží, mezi řádky vinohradů a pokroucenými kmeny dubů či malebným Mikulovem na webu KrasnouPalavou.cz

Související odkazy

Kniha Pálava o dvě deci výš

Fotobanka - Pálava a Nové Mlýny

Fotografický průvodce 100 pálavských bezobratlých

Fotografický průvodce 100 pálavských rostlin

Fripito - fotografický průvodce Pálavou

Atlas CHKO Pálava

Mikulov s vůní šeříků

Mikulov panoramatický aneb nejhezčí mikulovské vyhlídky

Mikulov mlhou obklopený

Mrazivé ráno na Mušově

Pálava – nečekaně barevný listopad

Sirotčí hrádek nad Klentnicí

Dřín jarní – žlutý posel jara (nejen) na Pálavě

Barevný a zamlžený podzim na Pálavě

Kosatec nízký – rozkvetlá pálavská zahrádka

Pavlov v zajetí podzimní mlhy

Svítání v Mikulově

Rozhledna Maják - krásný výhled z Přítlucké hory

Svítání na Děvíně

Pálavská stolová hora

Království zimy na Pálavě

Pálavské rezervace

Podvečer na Svatém kopečku

Křivé jezero

Dívčí hrady v proměnách dne a roku

Pálava panoramatická

Jarní procházka Pálavou

Barevný podzim na Pálavě

Jarní Pálavou

Pálavský podvečer na Martince

Pálava a Mikulov jako na dlani

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace