Jarní procházka Pálavou

24. 5. 2010 | zobrazeno 37412×


Chráněná krajinná oblast Pálava je zejména na jaře cílem doslova davů milovníků rostlin - a to rozhodně právem. Díky unikátním ekosystémům, jako jsou skalní i jiné stepi, na živiny bohatému podloží, teplému klimatu a poloze v Panonské biogeografické provincii zde roste mnoho druhů, které jinde nenajdete a nebo aspoň ne v takovém množství a pohromadě. [poděkování J. Juřicovi a H. Prokešové za určení většiny rostlin].

kosatec nízkýkosatec nízkýkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Dalo by se říct, že kosatec nízký je vlajkovou rostlinou Pálavy. Každé jaro, počínaje obvykle půlkou dubna, zaplaví CHKO davy návštěvníků „na kosatce“. Tento druh, rozkvétající o něco dříve než příbuzný kosatec písečný, má tři barvy – nejčastější fialovou a žlutou, méně často modrou. Hlavní těžiště výskytu této silně ohrožené rostliny jsou skalní svahy pod Dívčími hrady a jihovýchodní svahy Děvína, přes které vede zelená turistická značka.

fotočlánek Kosatec nízký - rozkvetlá pálavská zahrádka

Kosatec písečný (Iris humilis subsp. arenaria)Kosatec písečný (Iris humilis subsp. arenaria)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

O něco později než kosatec nízký rozkvétá - zejména na Svatém kopečku - jeho příbuzný, k. písečný. U nás je silně ohroženým druhem.

koniklec velkokvětýkoniklec velkokvětýkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Fialové květykoniklece velkokvětého rozkvétají už koncem března. V České republice patří k druhům silně ohroženým i tzv. naturovým. Na Pálavě roste na skalních stepích, silné lokality jsou třeba na Stolové hoře i masivu Děvína. Zajímavostí je, že tato rostlina je jedovatá.

Hlaváček jarní (Adonis vernalis)Hlaváček jarní (Adonis vernalis)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Od poloviny dubna do května nalezneme na několika místech, třeba Liščím vrchu nebo Děvíně 8 cm velké květy této žluté rostliny, která je zákonem chráněna jako ohrožená.

fotočlánek Hlaváček jarní - zářící slunce pálavských svahů

jaterník podléškajaterník podléškakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Jaterník podléška je typická jarní rostlina listnatých lesů s drobnými modrými květy, které se objevují jako jedny z prvních.

Podběl lékařský (Tussilago tartara)Podběl lékařský (Tussilago tartara)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Podběl lékařský roste na místech s narušeným půdním pokryvem – březích, lomech, výsypkách a jinde. Rostlina byla dlouhou dobu oblíbena v lidovém léčitelství, hlavně jako lék na kašel. Obsahuje ale alkaloidy, proto by se neměl užívat delší dobu nebo ve vysokých dávkách či v těhotenství. Nově bylo zjištěno, že obsahuje hepatoxickou látku a tudíž se nedoporučuje užívat vůbec.

Tařice skalní (Aurinia saxatilis)Tařice skalní (Aurinia saxatilis)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Žluté drobné květy tařice skalní najdeme – jak už název napovídá – na skalkách a skalách, kterých je na Pálavě opravdu plno. Česká republika tvoří severní hranici výskytu této rostliny.

Šalvěj luční (Salvia pratensi)Šalvěj luční (Salvia pratensi)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Teplomilná rostlina, významný medonosný druh. Na Pálavě ji najdete třeba v PR Milovická stráň nebo Stolové hoře.

Vstavač vojenský (Orchis militaris)Vstavač vojenský (Orchis militaris)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Na Pálavě (či jejím blízkém okolí, jako jsou Dunajovické kopce nebo NPP Rendezvous ) roste i několik zástupců orchidejí. Jedním z nich je vstavač vojenský, v rámci ČR silně ohrožený kvůli mizení přirozených biotopů – teplých a slunných luk a strání.

Vstavač kukačka (Orchis morio)Vstavač kukačka (Orchis morio)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Stejně jako v. vojenský je v. kukačka silně ohroženým druhem. Květy mohou být od vzácné bílé po fialovou.

vstavač nachovývstavač nachovýkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Vstavač nachový je typickou rostlinou křovin či lesních lemů, setkat se s ním můžete právě na Dunajovických kopcích. Může dorůst až 80centimetrové výšky!

Rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys)Rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Rozrazil rezekvítek je hojným druhem, roste na loukách, v parcích, na mezích i v křovinách.

rozrazil rozprostřenýrozrazil rozprostřenýkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Proti tomu rozrazil rozprostřený je v Česku relativně vzácný, v Evropě se ale vyskytuje prakticky všude.

Snědek Kochův (Ornithogalum Kochii)Snědek Kochův (Ornithogalum Kochii)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Vcelku hojně rozšířená rostlina, najdeme ji na skalní stepi Děvína i loukách v okolí Rendezvous.

Tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria)Tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Dříve se využívala jako močopudný a potopudný prostředek, dnes (vzhledem k větším znalostem o jedovatosti) se prakticky nepoužívá.

Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum)Medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Chráněná rostlina, typická pro teplé a prosluněné doubravy (najdeme ji tedy např. v PR Milovická stráň).

Sasanka lesní (Anemóně sylvestris)Sasanka lesní (Anemóně sylvestris)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ohrožený druh, který je často pěstován (v různých variantách) i na zahradách. Od ostatních sasanek se liší na první pohled velkým květem.

Kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum)Kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Roste v řídkých lesích či jejich okrajích. Patří k ohroženým druhům.

Divizna brunátná (Verbascum phoeniceum)Divizna brunátná (Verbascum phoeniceum)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ohrožená rostlina s fialovými, vzácně i bílými květy. Roste na teplých stráních, loukách.

Smolnička obecná (Lychnis viscaria)Smolnička obecná (Lychnis viscaria)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Roste téměř po celém území ČR. Vyznačuje se jasně fialovými květy.

Šalvěj etiopská / habešská (Salvia aethiopis) Šalvěj etiopská / habešská (Salvia aethiopis) koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Tuto rostlinu najdeme například v severní Africe, středomoří nebo jižní Asii – a na několika místech také na Pálavě. V měřítku České republiky rostlina kriticky ohrožená, v NPR Tabulová je díky úspěšnému reintrodukčnímu programu vcelku běžná.

Hvozdík Lumnitzerův pálavský (Dianthus Lumnitzeri subsp. palaviensis)Hvozdík Lumnitzerův pálavský (Dianthus Lumnitzeri subsp. palaviensis)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

hvozdík Lumnitzerůvhvozdík Lumnitzerůvkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Jak již nasvědčuje jeho jméno, tento poddruh hvozdíka Lumnitzerova s krásně vonícími květy od bílé přes růžovou do nachové nenajdeme na světě jinde, než na Pálavě. Roste zejména na skalách Děvína či Stolové hory.

Zvonek sibiřský (Campanula sibirica)Zvonek sibiřský (Campanula sibirica)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Typická rostlina výslunných vápencových strání – na Pálavě má tedy ideální podmínky.

Černýš rolní (Melampyrum arvense)Černýš rolní (Melampyrum arvense)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Teplomilná rostlina, rozšířená od jižní Evropy až na Kavkaz, typicky rostoucí na vápenci – ten svou tepelnou charakteristikou podporuje její růst. Tato ohrožená rostlina je poloparazitická – může se kořeny přichytit k jiné rostlině a vysávat jí vyživující látky.

Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria)Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Celkem běžná rostlina, která se v lidovém léčitelství používá po usušení na kožní rány či při zánětech dásní.

Dymnivka dutá (Corydalis cava)Dymnivka dutá (Corydalis cava)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Dymnivka dutá je typickou rostlinou severozápadních svahů Děvína a dalších lesnatých lokalit s hlubší a úživnější půdou. Na jaře tvoří její fialové a bílé květy doslova lesní koberec. Obsahuje alkaloidy, takže je mírně jedovatá.

Prvosenka jarní (Primula veris)Prvosenka jarní (Primula veris)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Lidově nazývaná také petrklíč, v ČR ohrožená. Typicky roste v dubohabřinách a šípakových doubravách, tedy charakteristických pálavských lesích. Hojná lokalita je třeba na Stolové hoře.

Třemdava bílá (Dictamnus albus)Třemdava bílá (Dictamnus albus)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Třemdava bílá rozkvétá koncem jara a i přes její jméno mohou být květy až fialové. Třemdava je nejenom krásná napohled, ale také pěkně voní. Je však potřeba dávat si pozor a rostliny se nedotýkat, protože látky v ní obsažené mohou na kůži po osvětlení sluncem vyvolat nepříjemnou reakci.

Sasanka hajní (Anemone nemorosa)Sasanka hajní (Anemone nemorosa)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Sasanka hajní je běžnou rostlinou listnatých lesů, ve kterých rozvkétá na začátku jara, ještě než stromům vyraší listy.

tařinka horská (Alyssum montanum)tařinka horská (Alyssum montanum)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Tařinka horská roste na slunných a skalních svazích, narazit na ni můžete na Děvíně, Stolové hoře i Kočičím kamenu.

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Sněženka je jednou z prvních rostlin, ohlašujících jaro. Asi nejbohatší lokalitou na Pálavě jsou lesy nad Klentnicí na úpatí Růžového vrchu (ten se Sirotčím hrádkem) nebo Kotle (mezi Soutěskou a rozcestníkem pod Martinkou).

Silenka ušnice (Silene otitis)Silenka ušnice (Silene otitis)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Ohrožená rostlina nížinných skal a stepí.

violka trojbarevnáviolka trojbarevnákoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Malé kvítky violky trojbarevné jsou jedněmi z těch, které dotváří jarní aspekt lesů na svazích Děvína.

pomněnka chlumnípomněnka chlumníkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Jako jiné pomněnky, i p. chlumní se vyznačuje spíše nenápadnými, drobnými kvítky. Typicky roste třeba podél cest na Děvíně.

pryšec mnohobarvýpryšec mnohobarvýkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Pryšec mnohobarvý je díky svým velkým žlutým květům vyhledávanou rostlinou pěstovanou i na zahradách. Na Pálavě roste na okrajích lesních cest na Děvíně.

hadí mord rakouskýhadí mord rakouskýkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Podivuhodný název hadí mord rakouský pochází od přesvědčení, že tato rostlina chrání před hadím uštknutím. Na její žluté květy narazíte například na Svatém kopečku.

koulenka prodlouženákoulenka prodlouženákoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Na Svatém kopečku se vedle žlutého hadího mordu obvykle modrají kulaté květy koulenky prodloužené. Její kořeny mohou sahat až metr hluboko.

mák bělokvětý jihomoravskýmák bělokvětý jihomoravskýkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Mák bělokvětý, poddruh moravský je silně ohroženým druhem, vyskytujícím se na suchých stráních a okrajích cest, na Pálavě třeba na Děvíně.

Štírovník borbášůvŠtírovník borbášůvkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Štírovník borbášův je druhem jižní Evropy, do Česka zasahuje pouze na jižní Moravě. Roste na stepích, křovinách a světlých lesích.

Áron východníÁron východníkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Áron východní je na první pohled zajímavou rostlinou stinnějších částí pálavských lesů. Zaujme jak jeho květ - až 15 cm dlouhý toulec, tak plody - oranžové bobule.

kakost krvavýkakost krvavýkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Velké a výrazné květy kakostu krvavého známe z parků a záhonů, tam se pěstují nejrůznější vyšlechtěné kultivary. Původní přírodní forma patří k pomalu mizejícím druhům.

pitulník horskýpitulník horskýkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Pitulník horský je rozšířenou rostlinou stinných a vlhkých míst, na Pálavě na něj narazíme v hlubších lesích, třeba na cestě do Soutěsky.

mateřídouška časnámateřídouška časnákoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Nezaměnitelnou vůni šíří po pálavských skalnatých stepích fialově kvetoucí mateřídouška časná.

písečnice velkokvětápísečnice velkokvětákoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Písečnice velkokvětá je jedním ze symbolů pálavských skal. Velké trsy bílých květů rostou na skalách od Pyrenejí a severní Afriky po Alpy, u nás právě jen zde - třeba na Děvíně.

lomikámen vždyživýlomikámen vždyživýkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Drobné kvítky lomikamene vždyživého jsou na první pohled docela nenápadné. Jde o typickou, nejčastěji na vápencových skalách rostoucí horskou rostlinu.

Orsej jarní (Ficaria verna)Orsej jarní (Ficaria verna)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Opustíme slunné skalní srázy a podíváme se blíže k vodě – třeba do NPR Křivé jezero. V této rezervaci, chránící porosty lužního lesa, roste spousta vlhkomilných rostlin. Jednou z nich je i orsej jarní.

Bledule letní (Leucojum aestivum)Bledule letní (Leucojum aestivum)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Zatímco orsej je rostlina běžná, bledule letní je kytkou vzácnou a kriticky ohroženou. Populace na Křivém jezeru, která sem byla přenesena před napuštěním nádrží Nových Mlýnů, je zdaleka největší v České republice.

Kosatec žlutý (Iris pseudacorus)Kosatec žlutý (Iris pseudacorus)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Tento kosatec, dosahující výšky až 150 cm, je druhem celkem běžným, zvláště v teplých částech republiky.

Kostival lékařský (Symphytum officinale)Kostival lékařský (Symphytum officinale)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Jeho léčivé účinky jsou známy už od středověku. Zejména jeho kořeny se sbírají jako utišující prostředek proti bolestem.

Pryšec bahenní (Euphorbia palustris)Pryšec bahenní (Euphorbia palustris)koupit fotografii | poslat jako pohlednici

Silně ohrožená rostlina, která (na rozdíl od svého mnohem menšího příbuzného pryšce chvojky) dosahuje výšky až kolem jednoho metru.

Máte rádi Pálavu? Pak se vydejte na fotografickou procházku po rozkvetlých stráních, bělostných skalách, zříceninách starodávných hradů, břehu Novomlýnských nádrží, mezi řádky vinohradů a pokroucenými kmeny dubů či malebným Mikulovem na webu KrasnouPalavou.cz

Související odkazy

Kniha Pálava o dvě deci výš

Fotobanka - Pálava a Nové Mlýny

Fotografický průvodce 100 pálavských bezobratlých

Fotografický průvodce 100 pálavských rostlin

Fripito - fotografický průvodce Pálavou

Atlas CHKO Pálava

Mikulov s vůní šeříků

Mikulov panoramatický aneb nejhezčí mikulovské vyhlídky

Mikulov mlhou obklopený

Mrazivé ráno na Mušově

Pálava – nečekaně barevný listopad

Sirotčí hrádek nad Klentnicí

Dřín jarní – žlutý posel jara (nejen) na Pálavě

Barevný a zamlžený podzim na Pálavě

Kosatec nízký – rozkvetlá pálavská zahrádka

Pavlov v zajetí podzimní mlhy

Svítání v Mikulově

Rozhledna Maják - krásný výhled z Přítlucké hory

Svítání na Děvíně

Pálavská stolová hora

Království zimy na Pálavě

Pálavské rezervace

Podvečer na Svatém kopečku

Křivé jezero

Dívčí hrady v proměnách dne a roku

Pálava panoramatická

Jarní procházka Pálavou

Barevný podzim na Pálavě

Jarní Pálavou

Pálavský podvečer na Martince

Pálava a Mikulov jako na dlani

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace