Pohansko

15. 3. 2010 | zobrazeno 11320×


Nedaleko Břeclavi, mezi řekami Morava a Dyje, leží oblast zvaná Pohansko. Její návštěva potěší jak milovníky kultury a historie, tak i přírody nebo cyklistiky – Pohansko má co nabídnout všem. [vyšlo v časopise Turista]

Zámeček PohanskoZámeček Pohanskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Nejstarší stopy lidského osídlení pocházejí z období střední doby kamenné, tedy zhruba 10 000 až 5000 let před naším letopočtem. Vzhledem ke způsobu života tehdejšího člověka – především lovce a sběrače – jde o pozůstatky nepatrné; jedná se jen o zbytky kamenných nástrojů, dovolujících určit polohu chýší. V neolitu (mladší době kamenné) a po ní následující době bronzové, trvající do 800 let př. n l., začal pravěký člověk s chovem dobytka a zemědělstvím, avšak osidlovány byly (alespoň v době kamenné) především střední části Moravy. Proto jsou nálezy i z tohoto období poměrně chudé – opět jde o zbytky kamenných nástrojů, z doby bronzové například různé mísy či hřivny. Keltská nadvláda v posledních čtyřech stoletích před naším letopočtem obohatila naši kulturu o hrnčířský kruh, sklářství a zručné kovářství.

ŘopíkŘopíkkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Po období římské vlády a stěhování národů se na území Pohanska trvale usídlili Slované, kteří zdejší krajině významným způsobem vtiskli novou tvář. Toto období se také nazývá dobou hradištní a trvalo až do 12. století našeho letopočtu. Hradisko, zabírající plochu asi 28 ha, je ohraničeno výrazným valem, po jehož západní části nyní vede asfaltová příjezdová cesta. S délkou více než 2 km, šířkou až 25 m a výškou kolem 3 m patří k největším slovanským valům vůbec. Vybudován byl z různých kombinací kamenných zdí, dřevěných kůlů a udusané hlíny či jílu, místy (kvůli lepšímu zpevnění) propálených. O jeho výjimečnosti svědčí i to, že kámen na stavbu byl dovážen z Bílých Karpat, vzdálených několik desítek kilometrů. Uvnitř valu bylo odkryto velké množství nálezů, jako je opevněný velmožský dvorec, menší stavby (těch bylo nalezeno přes 120), svatyně či hroby. V současné době zde můžeme obdivovat především pozůstatky kamenných základů budov.

Koncem 12. století došlo k rozpadu Velkomoravské říše a území Pohanska se vylidnilo. K tomu jistě dopomohly i povodně, které se začaly častěji a s mnohem větší intenzitou projevovat vlivem rozsáhlého kácení lesů v povodích řek. Rozvodněná řeka přinesla rozsáhlé nánosy bahnitých sedimentů, které na dlouhý čas pohřbily slovanské stavby.

Zámeček PohanskoZámeček Pohanskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

O několik století později, konkrétně v letech 1811 – 1812, zde byl Lichtenštejny podle návrhu architekta Josefa Hardmutha postaven empírový lovecký zámeček. Tvoří jej centrální budova s lodžií, zdobená loveckými plastikami, ke které symetricky přiléhají boční křídla. V současné době je zde umístěna expozice, která se věnuje velkomoravské době. Kromě předmětů, které byly v lokalitě nalezeny při archeologických průzkumech, je vystaven i model hradiště. O něco větší modely pak najdeme před zámečkem. Jako součást naučné stezky Břeclav – Pohansko zde vyrostla rekonstrukce svatyně (která se ale původně nacházela na jiném konci hradiska), polozemní chýše, keramické pece a studny.

Rekonstrukce opevněníRekonstrukce opevněníkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Další kulturní památkou je zrekonstruovaný objekt lehkého pozemního opevnění vzor 37 z doby před druhou světovou válkou – takzvaný řopík, který byl nadšenci uveden do původního stavu. Nechybí vyzbrojení, maskovací nátěr a objektem provází průvodci v historické uniformě. U bunkru jsou ukázky zákopového opevnění i hraniční závory. Při mimořádných příležitostech, jako je například státní svátek vzniku Československé republiky, rekonstruuje Klub vojenské historie Břeclav skutečné i hypotetické bitvy, které jsou s československým opevněním spjaty.

Černé loukyČerné loukykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Oblast Pohanska je ale zajímavá nejen z hlediska kulturních památek, ale láká i milovníky přírody. Plochá krajiny říční nivy Dyje je protkána jejími slepými rameny a pomalu zazemňovanými jezírky, které vznikly zaškrcením meandrů toku. Pravidelné jarní záplavy daly vzniknout unikátnímu ekosystému lužního lesa v největší rozloze na území České republiky. Najdeme zde pralesovitá zákoutí, kde se v neustálém příšeří vznáší omamná vůně tlejícího listí, stejně jako rozlehlé slunečné louky, poseté tisíci květů, vykukujících z hustého podrostu vysoké trávy.

Černé loukyČerné loukykoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Dominantou jsou až více než 30 metrů vysoké kmeny dubu letního, které vyniknou zejména na Černých loukách, kde se osaměle tyčí k nebi. Na jejich rozložitých korunách si budují hnízda nejen hojní čápi bílí, ale v hloubi lesa i vzácní čápi černí, lovící různé žáby – namátkou můžeme jmenovat rosničkou zelenou, skokany nebo ohroženou blatnici skvrnitou. V kmenech těchto dubů se vyvíjejí larvy brouků, kterými se živí datlové či strakapoudi. Populace dravých ptáků zahrnují luňáka červeného, motáka lužního, raroha velkého nebo orla skalního. Brzy ráno nebo v podvečer můžeme spatřit daňky skvrnité, srnky nebo jelena evropského, kteří se vydávají z hlouby lesa na louky za pastvou.

VážkaVážkakoupit fotografii | poslat jako pohlednici

V dlouhodobě zaplavovaných polohách blízko řeky se usadily rostliny, které jsou přizpůsobené stále vysoké hladině podzemní vody. Mezi ně patří například kosatec žlutý, bledule letní, rákosiny a ostřice nebo ze stromů vrby, olše a topoly. V sušších polohách, zaplavených jen kratší dobu přímo při povodni kvetou sasanky, dymnivky, orsej jarní, často dominuje česnek medvědí. Louky jsou na podzim zaplaveny fialovými květy jedovatého ocúnu jesenního.

PohanskoPohanskokoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Praktické informace

Východiskem pěších, cyklistických, lodních i leteckých výletů na Pohansko je Břeclav. Odsud vede značená turistická stezka a velké množství cyklostezek, které umožňují návštěvu Pohanska zkombinovat s projížďkou po Lednicko-Valtickém areálu. Přímo od mostu u bývalého kulturního domu vyplouvají vyhlídkové lodě, jejichž konečná je u stavidel za zámečkem Pohansko. Plavby se však uskutečňují pouze za dobré splavnosti Dyje, což je v letním období zřídka (www.lodnidoprava.com). Pohansko lze poznat i ze vzduchu, a to prostřednictvím vyhlídkových letů z břeclavského letiště (www.aeroklubbreclav.cz). Zámeček Pohansko (respektive muzejní expozice uvnitř) je v turistické sezóně otevřen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin, vstupné je 40, respektive zlevněné 20 Kč. Řopík lze navštívit o víkendech, případně si lze domluvit prohlídku individuálně (http://www.kvh-bv.wz.cz/).

Fripito průvodce po PálavěFripito průvodce po Pálavěkoupit fotografii | poslat jako pohlednici

Chystáte se fotit na Pohansko? Tipy na zajímavá místa, fotografické postupy i praktické cestovatelské informace obsahuje fotografický průvodce Víno a slunce pod Pavlovskými vrchy, který jsem připravil pro Fripito. Stáhnout jej můžete pro zařízení s Androidem nebo iOs.

Související odkazy:

Fotografické obrazy - prodej fotografií

StromSolitér.cz - stránky věnované Pohansku a jeho starým dubům

Nejhezčí duby na Pohansku padly lidskou rukou

Pohansko rozfoukané

Podzimní Pohansko námrazou postříbřené

Soutok Moravy a Dyje ze vzduchu

NPR Ranšpurk - do nitra lanžhotského pralesa

Staré duby a jejich obyvatelé

Tesařík alpský - modrý klenot lužního lesa

Jarním Pohanskem

Barevný podzim na Pohansku

Soutok Moravy a Dyje

Mlhavé letní ráno na Pohansku

Fotografický podvečer na Pohansku

Vznikne na jihu Moravy nová CHKO?

Pohansko

Lužní lesy Moravy a Dyje

web Soutok lidí a krajiny

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace